Champions League Matchups

Champions Upcoming Games

Jun 20 - 26 , 2021 Jun 21 - 27 , 2021 Jun 22 - 28 , 2021 Jun 23 - 29 , 2021 Jun 24 - 30 , 2021 Jun 25 - Jul 1 , 2021 Jun 26 - Jul 2 , 2021 Jun 27 - Jul 3 , 2021 Jun 28 - Jul 4 , 2021 Jun 29 - Jul 5 , 2021 Jun 30 - Jul 6 , 2021 Jul 1 - 7 , 2021 Jul 2 - 8 , 2021 Jul 3 - 9 , 2021 Jul 4 - 10 , 2021 Jul 5 - 11 , 2021 Jul 6 - 12 , 2021 Jul 7 - 13 , 2021 Jul 8 - 14 , 2021 Jul 9 - 15 , 2021 Jul 10 - 16 , 2021 Jul 11 - 17 , 2021 Jul 12 - 18 , 2021 Jul 13 - 19 , 2021 Jul 14 - 20 , 2021 Jul 15 - 21 , 2021 Jul 16 - 22 , 2021 Jul 17 - 23 , 2021 Jul 18 - 24 , 2021 Jul 19 - 25 , 2021 Jul 20 - 26 , 2021 Jul 21 - 27 , 2021 Jul 22 - 28 , 2021 Jul 23 - 29 , 2021 Jul 24 - 30 , 2021 Jul 25 - 31 , 2021 Jul 26 - Aug 1 , 2021 Jul 27 - Aug 2 , 2021 Jul 28 - Aug 3 , 2021 Jul 29 - Aug 4 , 2021 Jul 30 - Aug 5 , 2021 Jul 31 - Aug 6 , 2021 Aug 1 - 7 , 2021 Aug 2 - 8 , 2021 Aug 3 - 9 , 2021 Aug 4 - 10 , 2021 Aug 5 - 11 , 2021 Aug 6 - 12 , 2021 Aug 7 - 13 , 2021 Aug 8 - 14 , 2021 Aug 9 - 15 , 2021 Aug 10 - 16 , 2021 Aug 11 - 17 , 2021 Aug 12 - 18 , 2021 Aug 13 - 19 , 2021 Aug 14 - 20 , 2021 Aug 15 - 21 , 2021 Aug 16 - 22 , 2021 Aug 17 - 23 , 2021 Aug 18 - 24 , 2021 Aug 19 - 25 , 2021 Aug 20 - 26 , 2021 Aug 21 - 27 , 2021 Aug 22 - 28 , 2021 Aug 23 - 29 , 2021 Aug 24 - 30 , 2021 Aug 25 - 31 , 2021 Aug 26 - Sep 1 , 2021 Aug 27 - Sep 2 , 2021 Aug 28 - Sep 3 , 2021 Aug 29 - Sep 4 , 2021 Aug 30 - Sep 5 , 2021 Aug 31 - Sep 6 , 2021 Sep 1 - 7 , 2021 Sep 2 - 8 , 2021 Sep 3 - 9 , 2021 Sep 4 - 10 , 2021 Sep 5 - 11 , 2021 Sep 6 - 12 , 2021 Sep 7 - 13 , 2021 Sep 8 - 14 , 2021 Sep 9 - 15 , 2021 Sep 10 - 16 , 2021 Sep 11 - 17 , 2021 Sep 12 - 18 , 2021 Sep 13 - 19 , 2021 Sep 14 - 20 , 2021 Sep 15 - 21 , 2021 Sep 16 - 22 , 2021 Sep 17 - 23 , 2021 Sep 18 - 24 , 2021 Sep 19 - 25 , 2021 Sep 20 - 26 , 2021 Sep 21 - 27 , 2021 Sep 22 - 28 , 2021 Sep 23 - 29 , 2021 Sep 24 - 30 , 2021 Sep 25 - Oct 1 , 2021 Sep 26 - Oct 2 , 2021 Sep 27 - Oct 3 , 2021 Sep 28 - Oct 4 , 2021 Sep 29 - Oct 5 , 2021 Sep 30 - Oct 6 , 2021 Oct 1 - 7 , 2021 Oct 2 - 8 , 2021 Oct 3 - 9 , 2021 Oct 4 - 10 , 2021 Oct 5 - 11 , 2021 Oct 6 - 12 , 2021 Oct 7 - 13 , 2021 Oct 8 - 14 , 2021 Oct 9 - 15 , 2021 Oct 10 - 16 , 2021 Oct 11 - 17 , 2021 Oct 12 - 18 , 2021 Oct 13 - 19 , 2021 Oct 14 - 20 , 2021 Oct 15 - 21 , 2021 Oct 16 - 22 , 2021 Oct 17 - 23 , 2021 Oct 18 - 24 , 2021 Oct 19 - 25 , 2021 Oct 20 - 26 , 2021 Oct 21 - 27 , 2021 Oct 22 - 28 , 2021 Oct 23 - 29 , 2021 Oct 24 - 30 , 2021 Oct 25 - 31 , 2021 Oct 26 - Nov 1 , 2021 Oct 27 - Nov 2 , 2021 Oct 28 - Nov 3 , 2021 Oct 29 - Nov 4 , 2021 Oct 30 - Nov 5 , 2021 Oct 31 - Nov 6 , 2021 Nov 1 - 7 , 2021 Nov 2 - 8 , 2021 Nov 3 - 9 , 2021 Nov 4 - 10 , 2021 Nov 5 - 11 , 2021 Nov 6 - 12 , 2021 Nov 7 - 13 , 2021 Nov 8 - 14 , 2021 Nov 9 - 15 , 2021 Nov 10 - 16 , 2021 Nov 11 - 17 , 2021 Nov 12 - 18 , 2021 Nov 13 - 19 , 2021 Nov 14 - 20 , 2021 Nov 15 - 21 , 2021 Nov 16 - 22 , 2021 Nov 17 - 23 , 2021 Nov 18 - 24 , 2021 Nov 19 - 25 , 2021 Nov 20 - 26 , 2021 Nov 21 - 27 , 2021 Nov 22 - 28 , 2021 Nov 23 - 29 , 2021 Nov 24 - 30 , 2021 Nov 25 - Dec 1 , 2021 Nov 26 - Dec 2 , 2021 Nov 27 - Dec 3 , 2021 Nov 28 - Dec 4 , 2021 Nov 29 - Dec 5 , 2021 Nov 30 - Dec 6 , 2021 Dec 1 - 7 , 2021 Dec 2 - 8 , 2021 Dec 3 - 9 , 2021 Dec 4 - 10 , 2021 Dec 5 - 11 , 2021 Dec 6 - 12 , 2021 Dec 7 - 13 , 2021 Dec 8 - 14 , 2021 Dec 9 - 15 , 2021 Dec 10 - 16 , 2021 Dec 11 - 17 , 2021 Dec 12 - 18 , 2021 Dec 13 - 19 , 2021 Dec 14 - 20 , 2021 Dec 15 - 21 , 2021 Dec 16 - 22 , 2021 Dec 17 - 23 , 2021 Dec 18 - 24 , 2021 Dec 19 - 25 , 2021 Dec 20 - 26 , 2021 Dec 21 - 27 , 2021 Dec 22 - 28 , 2021 Dec 23 - 29 , 2021 Dec 24 - 30 , 2021 Dec 25 - 31 , 2021 Dec 26 - Jan 1 , 2021 Dec 27 - Jan 2 , 2021 Dec 28 - Jan 3 , 2021 Dec 29 - Jan 4 , 2021 Dec 30 - Jan 5 , 2021 Dec 31 - Jan 6 , 2021 Jan 1 - 7 , 2022 Jan 2 - 8 , 2022 Jan 3 - 9 , 2022 Jan 4 - 10 , 2022 Jan 5 - 11 , 2022 Jan 6 - 12 , 2022 Jan 7 - 13 , 2022 Jan 8 - 14 , 2022 Jan 9 - 15 , 2022 Jan 10 - 16 , 2022 Jan 11 - 17 , 2022 Jan 12 - 18 , 2022 Jan 13 - 19 , 2022 Jan 14 - 20 , 2022 Jan 15 - 21 , 2022 Jan 16 - 22 , 2022 Jan 17 - 23 , 2022 Jan 18 - 24 , 2022 Jan 19 - 25 , 2022 Jan 20 - 26 , 2022 Jan 21 - 27 , 2022 Jan 22 - 28 , 2022 Jan 23 - 29 , 2022 Jan 24 - 30 , 2022 Jan 25 - 31 , 2022 Jan 26 - Feb 1 , 2022 Jan 27 - Feb 2 , 2022 Jan 28 - Feb 3 , 2022 Jan 29 - Feb 4 , 2022 Jan 30 - Feb 5 , 2022 Jan 31 - Feb 6 , 2022 Feb 1 - 7 , 2022 Feb 2 - 8 , 2022 Feb 3 - 9 , 2022 Feb 4 - 10 , 2022 Feb 5 - 11 , 2022 Feb 6 - 12 , 2022 Feb 7 - 13 , 2022 Feb 8 - 14 , 2022 Feb 9 - 15 , 2022 Feb 10 - 16 , 2022 Feb 11 - 17 , 2022 Feb 12 - 18 , 2022 Feb 13 - 19 , 2022 Feb 14 - 20 , 2022 Feb 15 - 21 , 2022 Feb 16 - 22 , 2022 Feb 17 - 23 , 2022 Feb 18 - 24 , 2022 Feb 19 - 25 , 2022 Feb 20 - 26 , 2022 Feb 21 - 27 , 2022 Feb 22 - 28 , 2022 Feb 23 - Mar 1 , 2022 Feb 24 - Mar 2 , 2022 Feb 25 - Mar 3 , 2022 Feb 26 - Mar 4 , 2022 Feb 27 - Mar 5 , 2022 Feb 28 - Mar 6 , 2022 Mar 1 - 7 , 2022 Mar 2 - 8 , 2022 Mar 3 - 9 , 2022 Mar 4 - 10 , 2022 Mar 5 - 11 , 2022 Mar 6 - 12 , 2022 Mar 7 - 13 , 2022 Mar 8 - 14 , 2022 Mar 9 - 15 , 2022 Mar 10 - 16 , 2022 Mar 11 - 17 , 2022 Mar 12 - 18 , 2022 Mar 13 - 19 , 2022 Mar 14 - 20 , 2022 Mar 15 - 21 , 2022 Mar 16 - 22 , 2022 Mar 17 - 23 , 2022 Mar 18 - 24 , 2022 Mar 19 - 25 , 2022 Mar 20 - 26 , 2022 Mar 21 - 27 , 2022 Mar 22 - 28 , 2022 Mar 23 - 29 , 2022 Mar 24 - 30 , 2022 Mar 25 - 31 , 2022 Mar 26 - Apr 1 , 2022 Mar 27 - Apr 2 , 2022 Mar 28 - Apr 3 , 2022 Mar 29 - Apr 4 , 2022 Mar 30 - Apr 5 , 2022 Mar 31 - Apr 6 , 2022 Apr 1 - 7 , 2022 Apr 2 - 8 , 2022 Apr 3 - 9 , 2022 Apr 4 - 10 , 2022 Apr 5 - 11 , 2022 Apr 6 - 12 , 2022 Apr 7 - 13 , 2022 Apr 8 - 14 , 2022 Apr 9 - 15 , 2022 Apr 10 - 16 , 2022 Apr 11 - 17 , 2022 Apr 12 - 18 , 2022 Apr 13 - 19 , 2022 Apr 14 - 20 , 2022 Apr 15 - 21 , 2022 Apr 16 - 22 , 2022 Apr 17 - 23 , 2022 Apr 18 - 24 , 2022 Apr 19 - 25 , 2022 Apr 20 - 26 , 2022 Apr 21 - 27 , 2022 Apr 22 - 28 , 2022 Apr 23 - 29 , 2022 Apr 24 - 30 , 2022 Apr 25 - May 1 , 2022 Apr 26 - May 2 , 2022 Apr 27 - May 3 , 2022 Apr 28 - May 4 , 2022 Apr 29 - May 5 , 2022 Apr 30 - May 6 , 2022 May 1 - 7 , 2022 May 2 - 8 , 2022 May 3 - 9 , 2022 May 4 - 10 , 2022 May 5 - 11 , 2022 May 6 - 12 , 2022 May 7 - 13 , 2022 May 8 - 14 , 2022 May 9 - 15 , 2022 May 10 - 16 , 2022 May 11 - 17 , 2022 May 12 - 18 , 2022 May 13 - 19 , 2022 May 14 - 20 , 2022 May 15 - 21 , 2022 May 16 - 22 , 2022 May 17 - 23 , 2022 May 18 - 24 , 2022 May 19 - 25 , 2022 May 20 - 26 , 2022 May 21 - 27 , 2022 May 22 - 28 , 2022 May 23 - 29 , 2022 May 24 - 30 , 2022 May 25 - 31 , 2022 May 26 - Jun 1 , 2022 May 27 - Jun 2 , 2022 May 28 - Jun 3 , 2022 May 29 - Jun 4 , 2022 May 30 - Jun 5 , 2022 May 31 - Jun 6 , 2022 Jun 1 - 7 , 2022 Jun 2 - 8 , 2022 Jun 3 - 9 , 2022 Jun 4 - 10 , 2022 Jun 5 - 11 , 2022 Jun 6 - 12 , 2022 Jun 7 - 13 , 2022 Jun 8 - 14 , 2022 Jun 9 - 15 , 2022 Jun 10 - 16 , 2022 Jun 11 - 17 , 2022 Jun 12 - 18 , 2022 Jun 13 - 19 , 2022 Jun 14 - 20 , 2022 Jun 15 - 21 , 2022 Jun 16 - 22 , 2022 Jun 17 - 23 , 2022 Jun 18 - 24 , 2022 Jun 19 - 25 , 2022 Jun 20 - 26 , 2022 Jun 21 - 27 , 2022 Jun 22 - 28 , 2022 Jun 23 - 29 , 2022 Jun 24 - 30 , 2022 Jun 25 - Jul 1 , 2022 Jun 26 - Jul 2 , 2022 Jun 27 - Jul 3 , 2022 Jun 28 - Jul 4 , 2022 Jun 29 - Jul 5 , 2022 Jun 30 - Jul 6 , 2022 Jul 1 - 7 , 2022 Jul 2 - 8 , 2022 Jul 3 - 9 , 2022 Jul 4 - 10 , 2022 Jul 5 - 11 , 2022 Jul 6 - 12 , 2022 Jul 7 - 13 , 2022 Jul 8 - 14 , 2022 Jul 9 - 15 , 2022 Jul 10 - 16 , 2022 Jul 11 - 17 , 2022 Jul 12 - 18 , 2022 Jul 13 - 19 , 2022 Jul 14 - 20 , 2022 Jul 15 - 21 , 2022 Jul 16 - 22 , 2022 Jul 17 - 23 , 2022 Jul 18 - 24 , 2022 Jul 19 - 25 , 2022 Jul 20 - 26 , 2022 Jul 21 - 27 , 2022 Jul 22 - 28 , 2022 Jul 23 - 29 , 2022 Jul 24 - 30 , 2022 Jul 25 - 31 , 2022 Jul 26 - Aug 1 , 2022 Jul 27 - Aug 2 , 2022 Jul 28 - Aug 3 , 2022 Jul 29 - Aug 4 , 2022 Jul 30 - Aug 5 , 2022 Jul 31 - Aug 6 , 2022 Aug 1 - 7 , 2022 Aug 2 - 8 , 2022 Aug 3 - 9 , 2022 Aug 4 - 10 , 2022 Aug 5 - 11 , 2022 Aug 6 - 12 , 2022 Aug 7 - 13 , 2022 Aug 8 - 14 , 2022 Aug 9 - 15 , 2022 Aug 10 - 16 , 2022 Aug 11 - 17 , 2022 Aug 12 - 18 , 2022 Aug 13 - 19 , 2022 Aug 14 - 20 , 2022 Aug 15 - 21 , 2022 Aug 16 - 22 , 2022 Aug 17 - 23 , 2022 Aug 18 - 24 , 2022 Aug 19 - 25 , 2022 Aug 20 - 26 , 2022 Aug 21 - 27 , 2022 Aug 22 - 28 , 2022 Aug 23 - 29 , 2022 Aug 24 - 30 , 2022 Aug 25 - 31 , 2022 Aug 26 - Sep 1 , 2022 Aug 27 - Sep 2 , 2022 Aug 28 - Sep 3 , 2022 Aug 29 - Sep 4 , 2022 Aug 30 - Sep 5 , 2022 Aug 31 - Sep 6 , 2022 Sep 1 - 7 , 2022 Sep 2 - 8 , 2022 Sep 3 - 9 , 2022 Sep 4 - 10 , 2022 Sep 5 - 11 , 2022 Sep 6 - 12 , 2022 Sep 7 - 13 , 2022 Sep 8 - 14 , 2022 Sep 9 - 15 , 2022 Sep 10 - 16 , 2022 Sep 11 - 17 , 2022 Sep 12 - 18 , 2022 Sep 13 - 19 , 2022 Sep 14 - 20 , 2022 Sep 15 - 21 , 2022 Sep 16 - 22 , 2022 Sep 17 - 23 , 2022 Sep 18 - 24 , 2022 Sep 19 - 25 , 2022 Sep 20 - 26 , 2022 Sep 21 - 27 , 2022 Sep 22 - 28 , 2022 Sep 23 - 29 , 2022 Sep 24 - 30 , 2022 Sep 25 - Oct 1 , 2022 Sep 26 - Oct 2 , 2022 Sep 27 - Oct 3 , 2022 Sep 28 - Oct 4 , 2022 Sep 29 - Oct 5 , 2022 Sep 30 - Oct 6 , 2022 Oct 1 - 7 , 2022 Oct 2 - 8 , 2022 Oct 3 - 9 , 2022 Oct 4 - 10 , 2022 Oct 5 - 11 , 2022 Oct 6 - 12 , 2022 Oct 7 - 13 , 2022 Oct 8 - 14 , 2022 Oct 9 - 15 , 2022 Oct 10 - 16 , 2022 Oct 11 - 17 , 2022 Oct 12 - 18 , 2022 Oct 13 - 19 , 2022 Oct 14 - 20 , 2022 Oct 15 - 21 , 2022 Oct 16 - 22 , 2022 Oct 17 - 23 , 2022 Oct 18 - 24 , 2022 Oct 19 - 25 , 2022 Oct 20 - 26 , 2022 Oct 21 - 27 , 2022 Oct 22 - 28 , 2022 Oct 23 - 29 , 2022 Oct 24 - 30 , 2022 Oct 25 - 31 , 2022 Oct 26 - Nov 1 , 2022 Oct 27 - Nov 2 , 2022 Oct 28 - Nov 3 , 2022 Oct 29 - Nov 4 , 2022 Oct 30 - Nov 5 , 2022 Oct 31 - Nov 6 , 2022 Nov 1 - 7 , 2022 Nov 2 - 8 , 2022 Nov 3 - 9 , 2022 Nov 4 - 10 , 2022 Nov 5 - 11 , 2022 Nov 6 - 12 , 2022 Nov 7 - 13 , 2022 Nov 8 - 14 , 2022 Nov 9 - 15 , 2022 Nov 10 - 16 , 2022 Nov 11 - 17 , 2022 Nov 12 - 18 , 2022 Nov 13 - 19 , 2022 Nov 14 - 20 , 2022 Nov 15 - 21 , 2022 Nov 16 - 22 , 2022 Nov 17 - 23 , 2022 Nov 18 - 24 , 2022 Nov 19 - 25 , 2022 Nov 20 - 26 , 2022 Nov 21 - 27 , 2022 Nov 22 - 28 , 2022 Nov 23 - 29 , 2022 Nov 24 - 30 , 2022 Nov 25 - Dec 1 , 2022 Nov 26 - Dec 2 , 2022 Nov 27 - Dec 3 , 2022 Nov 28 - Dec 4 , 2022 Nov 29 - Dec 5 , 2022 Nov 30 - Dec 6 , 2022 Dec 1 - 7 , 2022 Dec 2 - 8 , 2022 Dec 3 - 9 , 2022 Dec 4 - 10 , 2022 Dec 5 - 11 , 2022 Dec 6 - 12 , 2022 Dec 7 - 13 , 2022 Dec 8 - 14 , 2022 Dec 9 - 15 , 2022 Dec 10 - 16 , 2022 Dec 11 - 17 , 2022 Dec 12 - 18 , 2022 Dec 13 - 19 , 2022 Dec 14 - 20 , 2022 Dec 15 - 21 , 2022 Dec 16 - 22 , 2022 Dec 17 - 23 , 2022 Dec 18 - 24 , 2022 Dec 19 - 25 , 2022 Dec 20 - 26 , 2022 Dec 21 - 27 , 2022 Dec 22 - 28 , 2022 Dec 23 - 29 , 2022 Dec 24 - 30 , 2022 Dec 25 - 31 , 2022 Dec 26 - Jan 1 , 2022 Dec 27 - Jan 2 , 2022 Dec 28 - Jan 3 , 2022 Dec 29 - Jan 4 , 2022 Dec 30 - Jan 5 , 2022 Dec 31 - Jan 6 , 2022 Jan 1 - 7 , 2023 Jan 2 - 8 , 2023 Jan 3 - 9 , 2023 Jan 4 - 10 , 2023 Jan 5 - 11 , 2023 Jan 6 - 12 , 2023 Jan 7 - 13 , 2023 Jan 8 - 14 , 2023 Jan 9 - 15 , 2023 Jan 10 - 16 , 2023 Jan 11 - 17 , 2023 Jan 12 - 18 , 2023 Jan 13 - 19 , 2023 Jan 14 - 20 , 2023 Jan 15 - 21 , 2023 Jan 16 - 22 , 2023 Jan 17 - 23 , 2023 Jan 18 - 24 , 2023 Jan 19 - 25 , 2023 Jan 20 - 26 , 2023 Jan 21 - 27 , 2023 Jan 22 - 28 , 2023 Jan 23 - 29 , 2023 Jan 24 - 30 , 2023 Jan 25 - 31 , 2023 Jan 26 - Feb 1 , 2023 Jan 27 - Feb 2 , 2023 Jan 28 - Feb 3 , 2023 Jan 29 - Feb 4 , 2023 Jan 30 - Feb 5 , 2023 Jan 31 - Feb 6 , 2023 Feb 1 - 7 , 2023 Feb 2 - 8 , 2023 Feb 3 - 9 , 2023 Feb 4 - 10 , 2023 Feb 5 - 11 , 2023 Feb 6 - 12 , 2023 Feb 7 - 13 , 2023 Feb 8 - 14 , 2023 Feb 9 - 15 , 2023 Feb 10 - 16 , 2023 Feb 11 - 17 , 2023 Feb 12 - 18 , 2023 Feb 13 - 19 , 2023 Feb 14 - 20 , 2023 Feb 15 - 21 , 2023 Feb 16 - 22 , 2023 Feb 17 - 23 , 2023 Feb 18 - 24 , 2023 Feb 19 - 25 , 2023 Feb 20 - 26 , 2023 Feb 21 - 27 , 2023 Feb 22 - 28 , 2023 Feb 23 - Mar 1 , 2023 Feb 24 - Mar 2 , 2023 Feb 25 - Mar 3 , 2023 Feb 26 - Mar 4 , 2023 Feb 27 - Mar 5 , 2023 Feb 28 - Mar 6 , 2023 Mar 1 - 7 , 2023 Mar 2 - 8 , 2023 Mar 3 - 9 , 2023 Mar 4 - 10 , 2023 Mar 5 - 11 , 2023 Mar 6 - 12 , 2023 Mar 7 - 13 , 2023 Mar 8 - 14 , 2023 Mar 9 - 15 , 2023 Mar 10 - 16 , 2023 Mar 11 - 17 , 2023 Mar 12 - 18 , 2023 Mar 13 - 19 , 2023 Mar 14 - 20 , 2023 Mar 15 - 21 , 2023 Mar 16 - 22 , 2023 Mar 17 - 23 , 2023 Mar 18 - 24 , 2023 Mar 19 - 25 , 2023 Mar 20 - 26 , 2023 Mar 21 - 27 , 2023 Mar 22 - 28 , 2023 Mar 23 - 29 , 2023 Mar 24 - 30 , 2023 Mar 25 - 31 , 2023 Mar 26 - Apr 1 , 2023 Mar 27 - Apr 2 , 2023 Mar 28 - Apr 3 , 2023 Mar 29 - Apr 4 , 2023 Mar 30 - Apr 5 , 2023 Mar 31 - Apr 6 , 2023 Apr 1 - 7 , 2023 Apr 2 - 8 , 2023 Apr 3 - 9 , 2023 Apr 4 - 10 , 2023 Apr 5 - 11 , 2023 Apr 6 - 12 , 2023 Apr 7 - 13 , 2023 Apr 8 - 14 , 2023 Apr 9 - 15 , 2023 Apr 10 - 16 , 2023 Apr 11 - 17 , 2023 Apr 12 - 18 , 2023 Apr 13 - 19 , 2023 Apr 14 - 20 , 2023 Apr 15 - 21 , 2023 Apr 16 - 22 , 2023 Apr 17 - 23 , 2023 Apr 18 - 24 , 2023 Apr 19 - 25 , 2023 Apr 20 - 26 , 2023 Apr 21 - 27 , 2023 Apr 22 - 28 , 2023 Apr 23 - 29 , 2023 Apr 24 - 30 , 2023 Apr 25 - May 1 , 2023 Apr 26 - May 2 , 2023 Apr 27 - May 3 , 2023 Apr 28 - May 4 , 2023 Apr 29 - May 5 , 2023 Apr 30 - May 6 , 2023 May 1 - 7 , 2023 May 2 - 8 , 2023 May 3 - 9 , 2023 May 4 - 10 , 2023 May 5 - 11 , 2023 May 6 - 12 , 2023 May 7 - 13 , 2023 May 8 - 14 , 2023 May 9 - 15 , 2023 May 10 - 16 , 2023 May 11 - 17 , 2023 May 12 - 18 , 2023 May 13 - 19 , 2023 May 14 - 20 , 2023 May 15 - 21 , 2023 May 16 - 22 , 2023 May 17 - 23 , 2023 May 18 - 24 , 2023 May 19 - 25 , 2023 May 20 - 26 , 2023 May 21 - 27 , 2023 May 22 - 28 , 2023 May 23 - 29 , 2023 May 24 - 30 , 2023 May 25 - 31 , 2023 May 26 - Jun 1 , 2023 May 27 - Jun 2 , 2023 May 28 - Jun 3 , 2023 May 29 - Jun 4 , 2023 May 30 - Jun 5 , 2023 May 31 - Jun 6 , 2023 Jun 1 - 7 , 2023 Jun 2 - 8 , 2023 Jun 3 - 9 , 2023 Jun 4 - 10 , 2023 Jun 5 - 11 , 2023 Jun 6 - 12 , 2023 Jun 7 - 13 , 2023 Jun 8 - 14 , 2023 Jun 9 - 15 , 2023 Jun 10 - 16 , 2023 Jun 11 - 17 , 2023 Jun 12 - 18 , 2023 Jun 13 - 19 , 2023 Jun 14 - 20 , 2023 Jun 15 - 21 , 2023 Jun 16 - 22 , 2023 Jun 17 - 23 , 2023 Jun 18 - 24 , 2023 Jun 19 - 25 , 2023 Jun 20 - 26 , 2023 Jun 21 - 27 , 2023 Jun 22 - 28 , 2023 Jun 23 - 29 , 2023 Jun 24 - 30 , 2023 Jun 25 - Jul 1 , 2023 Jun 26 - Jul 2 , 2023 Jun 27 - Jul 3 , 2023 Jun 28 - Jul 4 , 2023 Jun 29 - Jul 5 , 2023 Jun 30 - Jul 6 , 2023 Jul 1 - 7 , 2023 Jul 2 - 8 , 2023 Jul 3 - 9 , 2023 Jul 4 - 10 , 2023 Jul 5 - 11 , 2023 Jul 6 - 12 , 2023 Jul 7 - 13 , 2023 Jul 8 - 14 , 2023 Jul 9 - 15 , 2023 Jul 10 - 16 , 2023 Jul 11 - 17 , 2023 Jul 12 - 18 , 2023 Jul 13 - 19 , 2023 Jul 14 - 20 , 2023 Jul 15 - 21 , 2023 Jul 16 - 22 , 2023 Jul 17 - 23 , 2023 Jul 18 - 24 , 2023 Jul 19 - 25 , 2023 Jul 20 - 26 , 2023 Jul 21 - 27 , 2023 Jul 22 - 28 , 2023 Jul 23 - 29 , 2023 Jul 24 - 30 , 2023 Jul 25 - 31 , 2023 Jul 26 - Aug 1 , 2023 Jul 27 - Aug 2 , 2023 Jul 28 - Aug 3 , 2023 Jul 29 - Aug 4 , 2023 Jul 30 - Aug 5 , 2023 Jul 31 - Aug 6 , 2023 Aug 1 - 7 , 2023 Aug 2 - 8 , 2023 Aug 3 - 9 , 2023 Aug 4 - 10 , 2023 Aug 5 - 11 , 2023 Aug 6 - 12 , 2023 Aug 7 - 13 , 2023 Aug 8 - 14 , 2023 Aug 9 - 15 , 2023 Aug 10 - 16 , 2023 Aug 11 - 17 , 2023 Aug 12 - 18 , 2023 Aug 13 - 19 , 2023 Aug 14 - 20 , 2023 Aug 15 - 21 , 2023 Aug 16 - 22 , 2023 Aug 17 - 23 , 2023 Aug 18 - 24 , 2023 Aug 19 - 25 , 2023 Aug 20 - 26 , 2023 Aug 21 - 27 , 2023 Aug 22 - 28 , 2023 Aug 23 - 29 , 2023 Aug 24 - 30 , 2023 Aug 25 - 31 , 2023 Aug 26 - Sep 1 , 2023 Aug 27 - Sep 2 , 2023 Aug 28 - Sep 3 , 2023 Aug 29 - Sep 4 , 2023 Aug 30 - Sep 5 , 2023 Aug 31 - Sep 6 , 2023 Sep 1 - 7 , 2023 Sep 2 - 8 , 2023 Sep 3 - 9 , 2023 Sep 4 - 10 , 2023 Sep 5 - 11 , 2023 Sep 6 - 12 , 2023 Sep 7 - 13 , 2023 Sep 8 - 14 , 2023 Sep 9 - 15 , 2023 Sep 10 - 16 , 2023 Sep 11 - 17 , 2023 Sep 12 - 18 , 2023 Sep 13 - 19 , 2023 Sep 14 - 20 , 2023 Sep 15 - 21 , 2023 Sep 16 - 22 , 2023 Sep 17 - 23 , 2023 Sep 18 - 24 , 2023 Sep 19 - 25 , 2023 Sep 20 - 26 , 2023 Sep 21 - 27 , 2023 Sep 22 - 28 , 2023 Sep 23 - 29 , 2023 Sep 24 - 30 , 2023 Sep 25 - Oct 1 , 2023 Sep 26 - Oct 2 , 2023 Sep 27 - Oct 3 , 2023 Sep 28 - Oct 4 , 2023 Sep 29 - Oct 5 , 2023 Sep 30 - Oct 6 , 2023 Oct 1 - 7 , 2023 Oct 2 - 8 , 2023 Oct 3 - 9 , 2023 Oct 4 - 10 , 2023 Oct 5 - 11 , 2023 Oct 6 - 12 , 2023 Oct 7 - 13 , 2023 Oct 8 - 14 , 2023 Oct 9 - 15 , 2023 Oct 10 - 16 , 2023 Oct 11 - 17 , 2023 Oct 12 - 18 , 2023 Oct 13 - 19 , 2023 Oct 14 - 20 , 2023 Oct 15 - 21 , 2023 Oct 16 - 22 , 2023 Oct 17 - 23 , 2023 Oct 18 - 24 , 2023 Oct 19 - 25 , 2023 Oct 20 - 26 , 2023 Oct 21 - 27 , 2023 Oct 22 - 28 , 2023 Oct 23 - 29 , 2023 Oct 24 - 30 , 2023 Oct 25 - 31 , 2023 Oct 26 - Nov 1 , 2023 Oct 27 - Nov 2 , 2023 Oct 28 - Nov 3 , 2023 Oct 29 - Nov 4 , 2023 Oct 30 - Nov 5 , 2023 Oct 31 - Nov 6 , 2023 Nov 1 - 7 , 2023 Nov 2 - 8 , 2023 Nov 3 - 9 , 2023 Nov 4 - 10 , 2023 Nov 5 - 11 , 2023 Nov 6 - 12 , 2023 Nov 7 - 13 , 2023 Nov 8 - 14 , 2023 Nov 9 - 15 , 2023 Nov 10 - 16 , 2023 Nov 11 - 17 , 2023 Nov 12 - 18 , 2023 Nov 13 - 19 , 2023 Nov 14 - 20 , 2023 Nov 15 - 21 , 2023 Nov 16 - 22 , 2023 Nov 17 - 23 , 2023 Nov 18 - 24 , 2023 Nov 19 - 25 , 2023 Nov 20 - 26 , 2023 Nov 21 - 27 , 2023 Nov 22 - 28 , 2023 Nov 23 - 29 , 2023 Nov 24 - 30 , 2023 Nov 25 - Dec 1 , 2023 Nov 26 - Dec 2 , 2023 Nov 27 - Dec 3 , 2023 Nov 28 - Dec 4 , 2023 Nov 29 - Dec 5 , 2023 Nov 30 - Dec 6 , 2023 Dec 1 - 7 , 2023 Dec 2 - 8 , 2023 Dec 3 - 9 , 2023 Dec 4 - 10 , 2023 Dec 5 - 11 , 2023 Dec 6 - 12 , 2023 Dec 7 - 13 , 2023 Dec 8 - 14 , 2023 Dec 9 - 15 , 2023 Dec 10 - 16 , 2023 Dec 11 - 17 , 2023 Dec 12 - 18 , 2023 Dec 13 - 19 , 2023 Dec 14 - 20 , 2023 Dec 15 - 21 , 2023 Dec 16 - 22 , 2023 Dec 17 - 23 , 2023 Dec 18 - 24 , 2023 Dec 19 - 25 , 2023 Dec 20 - 26 , 2023 Dec 21 - 27 , 2023 Dec 22 - 28 , 2023 Dec 23 - 29 , 2023 Dec 24 - 30 , 2023 Dec 25 - 31 , 2023 Dec 26 - Jan 1 , 2023 Dec 27 - Jan 2 , 2023 Dec 28 - Jan 3 , 2023 Dec 29 - Jan 4 , 2023 Dec 30 - Jan 5 , 2023 Dec 31 - Jan 6 , 2023 Jan 1 - 7 , 2024 Jan 2 - 8 , 2024 Jan 3 - 9 , 2024 Jan 4 - 10 , 2024 Jan 5 - 11 , 2024 Jan 6 - 12 , 2024 Jan 7 - 13 , 2024 Jan 8 - 14 , 2024 Jan 9 - 15 , 2024 Jan 10 - 16 , 2024 Jan 11 - 17 , 2024 Jan 12 - 18 , 2024 Jan 13 - 19 , 2024 Jan 14 - 20 , 2024 Jan 15 - 21 , 2024 Jan 16 - 22 , 2024 Jan 17 - 23 , 2024 Jan 18 - 24 , 2024 Jan 19 - 25 , 2024 Jan 20 - 26 , 2024 Jan 21 - 27 , 2024 Jan 22 - 28 , 2024 Jan 23 - 29 , 2024 Jan 24 - 30 , 2024 Jan 25 - 31 , 2024 Jan 26 - Feb 1 , 2024 Jan 27 - Feb 2 , 2024 Jan 28 - Feb 3 , 2024 Jan 29 - Feb 4 , 2024 Jan 30 - Feb 5 , 2024 Jan 31 - Feb 6 , 2024 Feb 1 - 7 , 2024 Feb 2 - 8 , 2024 Feb 3 - 9 , 2024 Feb 4 - 10 , 2024 Feb 5 - 11 , 2024 Feb 6 - 12 , 2024 Feb 7 - 13 , 2024 Feb 8 - 14 , 2024 Feb 9 - 15 , 2024 Feb 10 - 16 , 2024 Feb 11 - 17 , 2024 Feb 12 - 18 , 2024 Feb 13 - 19 , 2024 Feb 14 - 20 , 2024 Feb 15 - 21 , 2024 Feb 16 - 22 , 2024 Feb 17 - 23 , 2024 Feb 18 - 24 , 2024 Feb 19 - 25 , 2024 Feb 20 - 26 , 2024 Feb 21 - 27 , 2024 Feb 22 - 28 , 2024 Feb 23 - 29 , 2024 Feb 24 - Mar 1 , 2024 Feb 25 - Mar 2 , 2024 Feb 26 - Mar 3 , 2024 Feb 27 - Mar 4 , 2024 Feb 28 - Mar 5 , 2024 Feb 29 - Mar 6 , 2024 Mar 1 - 7 , 2024 Mar 2 - 8 , 2024 Mar 3 - 9 , 2024 Mar 4 - 10 , 2024 Mar 5 - 11 , 2024 Mar 6 - 12 , 2024 Mar 7 - 13 , 2024 Mar 8 - 14 , 2024 Mar 9 - 15 , 2024 Mar 10 - 16 , 2024 Mar 11 - 17 , 2024 Mar 12 - 18 , 2024 Mar 13 - 19 , 2024 Mar 14 - 20 , 2024 Mar 15 - 21 , 2024 Mar 16 - 22 , 2024 Mar 17 - 23 , 2024 Mar 18 - 24 , 2024 Mar 19 - 25 , 2024 Mar 20 - 26 , 2024 Mar 21 - 27 , 2024 Mar 22 - 28 , 2024 Mar 23 - 29 , 2024 Mar 24 - 30 , 2024 Mar 25 - 31 , 2024 Mar 26 - Apr 1 , 2024 Mar 27 - Apr 2 , 2024 Mar 28 - Apr 3 , 2024 Mar 29 - Apr 4 , 2024 Mar 30 - Apr 5 , 2024 Mar 31 - Apr 6 , 2024 Apr 1 - 7 , 2024 Apr 2 - 8 , 2024 Apr 3 - 9 , 2024 Apr 4 - 10 , 2024 Apr 5 - 11 , 2024 Apr 6 - 12 , 2024 Apr 7 - 13 , 2024 Apr 8 - 14 , 2024 Apr 9 - 15 , 2024 Apr 10 - 16 , 2024 Apr 11 - 17 , 2024 Apr 12 - 18 , 2024 Apr 13 - 19 , 2024 Apr 14 - 20 , 2024 Apr 15 - 21 , 2024 Apr 16 - 22 , 2024 Apr 17 - 23 , 2024 Apr 18 - 24 , 2024 Apr 19 - 25 , 2024 Apr 20 - 26 , 2024 Apr 21 - 27 , 2024 Apr 22 - 28 , 2024 Apr 23 - 29 , 2024 Apr 24 - 30 , 2024 Apr 25 - May 1 , 2024 Apr 26 - May 2 , 2024 Apr 27 - May 3 , 2024 Apr 28 - May 4 , 2024 Apr 29 - May 5 , 2024 Apr 30 - May 6 , 2024 May 1 - 7 , 2024 May 2 - 8 , 2024 May 3 - 9 , 2024 May 4 - 10 , 2024 May 5 - 11 , 2024 May 6 - 12 , 2024 May 7 - 13 , 2024 May 8 - 14 , 2024 May 9 - 15 , 2024 May 10 - 16 , 2024 May 11 - 17 , 2024 May 12 - 18 , 2024 May 13 - 19 , 2024 May 14 - 20 , 2024 May 15 - 21 , 2024 May 16 - 22 , 2024 May 17 - 23 , 2024 May 18 - 24 , 2024 May 19 - 25 , 2024 May 20 - 26 , 2024 May 21 - 27 , 2024 May 22 - 28 , 2024 May 23 - 29 , 2024 May 24 - 30 , 2024 May 25 - 31 , 2024 May 26 - Jun 1 , 2024 May 27 - Jun 2 , 2024 May 28 - Jun 3 , 2024 May 29 - Jun 4 , 2024 May 30 - Jun 5 , 2024 May 31 - Jun 6 , 2024 Jun 1 - 7 , 2024 Jun 2 - 8 , 2024 Jun 3 - 9 , 2024 Jun 4 - 10 , 2024 Jun 5 - 11 , 2024 Jun 6 - 12 , 2024 Jun 7 - 13 , 2024 Jun 8 - 14 , 2024 Jun 9 - 15 , 2024 Jun 10 - 16 , 2024 Jun 11 - 17 , 2024 Jun 12 - 18 , 2024 Jun 13 - 19 , 2024 Jun 14 - 20 , 2024 Jun 15 - 21 , 2024 Jun 16 - 22 , 2024 Jun 17 - 23 , 2024 Jun 18 - 24 , 2024 Jun 19 - 25 , 2024 Jun 20 - 26 , 2024 Jun 21 - 27 , 2024 Jun 22 - 28 , 2024 Jun 23 - 29 , 2024 Jun 24 - 30 , 2024 Jun 25 - Jul 1 , 2024 Jun 26 - Jul 2 , 2024 Jun 27 - Jul 3 , 2024 Jun 28 - Jul 4 , 2024 Jun 29 - Jul 5 , 2024 Jun 30 - Jul 6 , 2024 Jul 1 - 7 , 2024 Jul 2 - 8 , 2024 Jul 3 - 9 , 2024 Jul 4 - 10 , 2024 Jul 5 - 11 , 2024 Jul 6 - 12 , 2024 Jul 7 - 13 , 2024 Jul 8 - 14 , 2024 Jul 9 - 15 , 2024 Jul 10 - 16 , 2024 Jul 11 - 17 , 2024 Jul 12 - 18 , 2024 Jul 13 - 19 , 2024 Jul 14 - 20 , 2024 Jul 15 - 21 , 2024 Jul 16 - 22 , 2024 Jul 17 - 23 , 2024 Jul 18 - 24 , 2024 Jul 19 - 25 , 2024 Jul 20 - 26 , 2024 Jul 21 - 27 , 2024 Jul 22 - 28 , 2024 Jul 23 - 29 , 2024 Jul 24 - 30 , 2024 Jul 25 - 31 , 2024 Jul 26 - Aug 1 , 2024 Jul 27 - Aug 2 , 2024 Jul 28 - Aug 3 , 2024 Jul 29 - Aug 4 , 2024 Jul 30 - Aug 5 , 2024 Jul 31 - Aug 6 , 2024 Aug 1 - 7 , 2024 Aug 2 - 8 , 2024 Aug 3 - 9 , 2024 Aug 4 - 10 , 2024 Aug 5 - 11 , 2024 Aug 6 - 12 , 2024 Aug 7 - 13 , 2024 Aug 8 - 14 , 2024 Aug 9 - 15 , 2024 Aug 10 - 16 , 2024 Aug 11 - 17 , 2024 Aug 12 - 18 , 2024 Aug 13 - 19 , 2024 Aug 14 - 20 , 2024 Aug 15 - 21 , 2024 Aug 16 - 22 , 2024 Aug 17 - 23 , 2024 Aug 18 - 24 , 2024 Aug 19 - 25 , 2024 Aug 20 - 26 , 2024 Aug 21 - 27 , 2024 Aug 22 - 28 , 2024 Aug 23 - 29 , 2024 Aug 24 - 30 , 2024 Aug 25 - 31 , 2024 Aug 26 - Sep 1 , 2024 Aug 27 - Sep 2 , 2024 Aug 28 - Sep 3 , 2024 Aug 29 - Sep 4 , 2024 Aug 30 - Sep 5 , 2024 Aug 31 - Sep 6 , 2024 Sep 1 - 7 , 2024 Sep 2 - 8 , 2024 Sep 3 - 9 , 2024 Sep 4 - 10 , 2024 Sep 5 - 11 , 2024 Sep 6 - 12 , 2024 Sep 7 - 13 , 2024 Sep 8 - 14 , 2024 Sep 9 - 15 , 2024 Sep 10 - 16 , 2024 Sep 11 - 17 , 2024 Sep 12 - 18 , 2024 Sep 13 - 19 , 2024 Sep 14 - 20 , 2024 Sep 15 - 21 , 2024 Sep 16 - 22 , 2024 Sep 17 - 23 , 2024 Sep 18 - 24 , 2024 Sep 19 - 25 , 2024 Sep 20 - 26 , 2024 Sep 21 - 27 , 2024 Sep 22 - 28 , 2024 Sep 23 - 29 , 2024 Sep 24 - 30 , 2024 Sep 25 - Oct 1 , 2024 Sep 26 - Oct 2 , 2024 Sep 27 - Oct 3 , 2024 Sep 28 - Oct 4 , 2024 Sep 29 - Oct 5 , 2024 Sep 30 - Oct 6 , 2024 Oct 1 - 7 , 2024 Oct 2 - 8 , 2024 Oct 3 - 9 , 2024 Oct 4 - 10 , 2024 Oct 5 - 11 , 2024 Oct 6 - 12 , 2024 Oct 7 - 13 , 2024 Oct 8 - 14 , 2024 Oct 9 - 15 , 2024 Oct 10 - 16 , 2024 Oct 11 - 17 , 2024 Oct 12 - 18 , 2024 Oct 13 - 19 , 2024 Oct 14 - 20 , 2024 Oct 15 - 21 , 2024 Oct 16 - 22 , 2024 Oct 17 - 23 , 2024 Oct 18 - 24 , 2024 Oct 19 - 25 , 2024 Oct 20 - 26 , 2024 Oct 21 - 27 , 2024 Oct 22 - 28 , 2024 Oct 23 - 29 , 2024 Oct 24 - 30 , 2024 Oct 25 - 31 , 2024 Oct 26 - Nov 1 , 2024 Oct 27 - Nov 2 , 2024 Oct 28 - Nov 3 , 2024 Oct 29 - Nov 4 , 2024 Oct 30 - Nov 5 , 2024 Oct 31 - Nov 6 , 2024 Nov 1 - 7 , 2024 Nov 2 - 8 , 2024 Nov 3 - 9 , 2024 Nov 4 - 10 , 2024 Nov 5 - 11 , 2024 Nov 6 - 12 , 2024 Nov 7 - 13 , 2024 Nov 8 - 14 , 2024 Nov 9 - 15 , 2024 Nov 10 - 16 , 2024 Nov 11 - 17 , 2024 Nov 12 - 18 , 2024 Nov 13 - 19 , 2024 Nov 14 - 20 , 2024 Nov 15 - 21 , 2024 Nov 16 - 22 , 2024 Nov 17 - 23 , 2024 Nov 18 - 24 , 2024 Nov 19 - 25 , 2024 Nov 20 - 26 , 2024 Nov 21 - 27 , 2024 Nov 22 - 28 , 2024 Nov 23 - 29 , 2024 Nov 24 - 30 , 2024 Nov 25 - Dec 1 , 2024 Nov 26 - Dec 2 , 2024 Nov 27 - Dec 3 , 2024 Nov 28 - Dec 4 , 2024 Nov 29 - Dec 5 , 2024 Nov 30 - Dec 6 , 2024 Dec 1 - 7 , 2024 Dec 2 - 8 , 2024 Dec 3 - 9 , 2024 Dec 4 - 10 , 2024 Dec 5 - 11 , 2024 Dec 6 - 12 , 2024 Dec 7 - 13 , 2024 Dec 8 - 14 , 2024 Dec 9 - 15 , 2024 Dec 10 - 16 , 2024 Dec 11 - 17 , 2024 Dec 12 - 18 , 2024 Dec 13 - 19 , 2024 Dec 14 - 20 , 2024 Dec 15 - 21 , 2024 Dec 16 - 22 , 2024 Dec 17 - 23 , 2024 Dec 18 - 24 , 2024 Dec 19 - 25 , 2024 Dec 20 - 26 , 2024 Dec 21 - 27 , 2024 Dec 22 - 28 , 2024 Dec 23 - 29 , 2024 Dec 24 - 30 , 2024 Dec 25 - 31 , 2024 Dec 26 - Jan 1 , 2024 Dec 27 - Jan 2 , 2024 Dec 28 - Jan 3 , 2024 Dec 29 - Jan 4 , 2024 Dec 30 - Jan 5 , 2024 Dec 31 - Jan 6 , 2024 Jan 1 - 7 , 2025 Jan 2 - 8 , 2025 Jan 3 - 9 , 2025 Jan 4 - 10 , 2025 Jan 5 - 11 , 2025 Jan 6 - 12 , 2025 Jan 7 - 13 , 2025 Jan 8 - 14 , 2025 Jan 9 - 15 , 2025 Jan 10 - 16 , 2025 Jan 11 - 17 , 2025 Jan 12 - 18 , 2025 Jan 13 - 19 , 2025 Jan 14 - 20 , 2025 Jan 15 - 21 , 2025 Jan 16 - 22 , 2025 Jan 17 - 23 , 2025 Jan 18 - 24 , 2025 Jan 19 - 25 , 2025 Jan 20 - 26 , 2025 Jan 21 - 27 , 2025 Jan 22 - 28 , 2025 Jan 23 - 29 , 2025 Jan 24 - 30 , 2025 Jan 25 - 31 , 2025 Jan 26 - Feb 1 , 2025 Jan 27 - Feb 2 , 2025 Jan 28 - Feb 3 , 2025 Jan 29 - Feb 4 , 2025 Jan 30 - Feb 5 , 2025 Jan 31 - Feb 6 , 2025 Feb 1 - 7 , 2025 Feb 2 - 8 , 2025 Feb 3 - 9 , 2025 Feb 4 - 10 , 2025 Feb 5 - 11 , 2025 Feb 6 - 12 , 2025 Feb 7 - 13 , 2025 Feb 8 - 14 , 2025 Feb 9 - 15 , 2025 Feb 10 - 16 , 2025 Feb 11 - 17 , 2025 Feb 12 - 18 , 2025 Feb 13 - 19 , 2025 Feb 14 - 20 , 2025 Feb 15 - 21 , 2025 Feb 16 - 22 , 2025 Feb 17 - 23 , 2025 Feb 18 - 24 , 2025 Feb 19 - 25 , 2025 Feb 20 - 26 , 2025 Feb 21 - 27 , 2025 Feb 22 - 28 , 2025 Feb 23 - Mar 1 , 2025 Feb 24 - Mar 2 , 2025 Feb 25 - Mar 3 , 2025 Feb 26 - Mar 4 , 2025 Feb 27 - Mar 5 , 2025 Feb 28 - Mar 6 , 2025 Mar 1 - 7 , 2025 Mar 2 - 8 , 2025 Mar 3 - 9 , 2025 Mar 4 - 10 , 2025 Mar 5 - 11 , 2025 Mar 6 - 12 , 2025 Mar 7 - 13 , 2025 Mar 8 - 14 , 2025 Mar 9 - 15 , 2025 Mar 10 - 16 , 2025 Mar 11 - 17 , 2025 Mar 12 - 18 , 2025 Mar 13 - 19 , 2025 Mar 14 - 20 , 2025 Mar 15 - 21 , 2025 Mar 16 - 22 , 2025 Mar 17 - 23 , 2025 Mar 18 - 24 , 2025 Mar 19 - 25 , 2025 Mar 20 - 26 , 2025 Mar 21 - 27 , 2025 Mar 22 - 28 , 2025 Mar 23 - 29 , 2025 Mar 24 - 30 , 2025 Mar 25 - 31 , 2025 Mar 26 - Apr 1 , 2025 Mar 27 - Apr 2 , 2025 Mar 28 - Apr 3 , 2025 Mar 29 - Apr 4 , 2025 Mar 30 - Apr 5 , 2025 Mar 31 - Apr 6 , 2025 Apr 1 - 7 , 2025 Apr 2 - 8 , 2025 Apr 3 - 9 , 2025 Apr 4 - 10 , 2025 Apr 5 - 11 , 2025 Apr 6 - 12 , 2025 Apr 7 - 13 , 2025 Apr 8 - 14 , 2025 Apr 9 - 15 , 2025 Apr 10 - 16 , 2025 Apr 11 - 17 , 2025 Apr 12 - 18 , 2025 Apr 13 - 19 , 2025 Apr 14 - 20 , 2025 Apr 15 - 21 , 2025 Apr 16 - 22 , 2025 Apr 17 - 23 , 2025 Apr 18 - 24 , 2025 Apr 19 - 25 , 2025 Apr 20 - 26 , 2025 Apr 21 - 27 , 2025 Apr 22 - 28 , 2025 Apr 23 - 29 , 2025 Apr 24 - 30 , 2025 Apr 25 - May 1 , 2025 Apr 26 - May 2 , 2025 Apr 27 - May 3 , 2025 Apr 28 - May 4 , 2025 Apr 29 - May 5 , 2025 Apr 30 - May 6 , 2025 May 1 - 7 , 2025 May 2 - 8 , 2025 May 3 - 9 , 2025 May 4 - 10 , 2025 May 5 - 11 , 2025 May 6 - 12 , 2025 May 7 - 13 , 2025 May 8 - 14 , 2025 May 9 - 15 , 2025 May 10 - 16 , 2025 May 11 - 17 , 2025 May 12 - 18 , 2025 May 13 - 19 , 2025 May 14 - 20 , 2025 May 15 - 21 , 2025 May 16 - 22 , 2025 May 17 - 23 , 2025 May 18 - 24 , 2025 May 19 - 25 , 2025 May 20 - 26 , 2025 May 21 - 27 , 2025 May 22 - 28 , 2025 May 23 - 29 , 2025 May 24 - 30 , 2025 May 25 - 31 , 2025 May 26 - Jun 1 , 2025 May 27 - Jun 2 , 2025 May 28 - Jun 3 , 2025 May 29 - Jun 4 , 2025 May 30 - Jun 5 , 2025 May 31 - Jun 6 , 2025 Jun 1 - 7 , 2025 Jun 2 - 8 , 2025 Jun 3 - 9 , 2025 Jun 4 - 10 , 2025 Jun 5 - 11 , 2025 Jun 6 - 12 , 2025 Jun 7 - 13 , 2025 Jun 8 - 14 , 2025 Jun 9 - 15 , 2025 Jun 10 - 16 , 2025 Jun 11 - 17 , 2025 Jun 12 - 18 , 2025 Jun 13 - 19 , 2025 Jun 14 - 20 , 2025 Jun 15 - 21 , 2025 Jun 16 - 22 , 2025 Jun 17 - 23 , 2025 Jun 18 - 24 , 2025 Jun 19 - 25 , 2025 Jun 20 - 26 , 2025 Jun 21 - 27 , 2025 Jun 22 - 28 , 2025 Jun 23 - 29 , 2025 Jun 24 - 30 , 2025 Jun 25 - Jul 1 , 2025 Jun 26 - Jul 2 , 2025 Jun 27 - Jul 3 , 2025 Jun 28 - Jul 4 , 2025 Jun 29 - Jul 5 , 2025 Jun 30 - Jul 6 , 2025 Jul 1 - 7 , 2025 Jul 2 - 8 , 2025 Jul 3 - 9 , 2025 Jul 4 - 10 , 2025 Jul 5 - 11 , 2025 Jul 6 - 12 , 2025 Jul 7 - 13 , 2025 Jul 8 - 14 , 2025 Jul 9 - 15 , 2025 Jul 10 - 16 , 2025 Jul 11 - 17 , 2025 Jul 12 - 18 , 2025 Jul 13 - 19 , 2025 Jul 14 - 20 , 2025 Jul 15 - 21 , 2025 Jul 16 - 22 , 2025 Jul 17 - 23 , 2025 Jul 18 - 24 , 2025 Jul 19 - 25 , 2025 Jul 20 - 26 , 2025 Jul 21 - 27 , 2025 Jul 22 - 28 , 2025 Jul 23 - 29 , 2025 Jul 24 - 30 , 2025 Jul 25 - 31 , 2025 Jul 26 - Aug 1 , 2025 Jul 27 - Aug 2 , 2025 Jul 28 - Aug 3 , 2025 Jul 29 - Aug 4 , 2025 Jul 30 - Aug 5 , 2025 Jul 31 - Aug 6 , 2025 Aug 1 - 7 , 2025 Aug 2 - 8 , 2025 Aug 3 - 9 , 2025 Aug 4 - 10 , 2025 Aug 5 - 11 , 2025 Aug 6 - 12 , 2025 Aug 7 - 13 , 2025 Aug 8 - 14 , 2025 Aug 9 - 15 , 2025 Aug 10 - 16 , 2025 Aug 11 - 17 , 2025 Aug 12 - 18 , 2025 Aug 13 - 19 , 2025 Aug 14 - 20 , 2025 Aug 15 - 21 , 2025 Aug 16 - 22 , 2025 Aug 17 - 23 , 2025 Aug 18 - 24 , 2025 Aug 19 - 25 , 2025 Aug 20 - 26 , 2025 Aug 21 - 27 , 2025 Aug 22 - 28 , 2025 Aug 23 - 29 , 2025 Aug 24 - 30 , 2025 Aug 25 - 31 , 2025 Aug 26 - Sep 1 , 2025 Aug 27 - Sep 2 , 2025 Aug 28 - Sep 3 , 2025 Aug 29 - Sep 4 , 2025 Aug 30 - Sep 5 , 2025 Aug 31 - Sep 6 , 2025 Sep 1 - 7 , 2025 Sep 2 - 8 , 2025 Sep 3 - 9 , 2025 Sep 4 - 10 , 2025 Sep 5 - 11 , 2025 Sep 6 - 12 , 2025 Sep 7 - 13 , 2025 Sep 8 - 14 , 2025 Sep 9 - 15 , 2025 Sep 10 - 16 , 2025 Sep 11 - 17 , 2025 Sep 12 - 18 , 2025 Sep 13 - 19 , 2025 Sep 14 - 20 , 2025 Sep 15 - 21 , 2025 Sep 16 - 22 , 2025 Sep 17 - 23 , 2025 Sep 18 - 24 , 2025 Sep 19 - 25 , 2025 Sep 20 - 26 , 2025 Sep 21 - 27 , 2025 Sep 22 - 28 , 2025 Sep 23 - 29 , 2025 Sep 24 - 30 , 2025 Sep 25 - Oct 1 , 2025 Sep 26 - Oct 2 , 2025 Sep 27 - Oct 3 , 2025 Sep 28 - Oct 4 , 2025 Sep 29 - Oct 5 , 2025 Sep 30 - Oct 6 , 2025 Oct 1 - 7 , 2025 Oct 2 - 8 , 2025 Oct 3 - 9 , 2025 Oct 4 - 10 , 2025 Oct 5 - 11 , 2025 Oct 6 - 12 , 2025 Oct 7 - 13 , 2025 Oct 8 - 14 , 2025 Oct 9 - 15 , 2025 Oct 10 - 16 , 2025 Oct 11 - 17 , 2025 Oct 12 - 18 , 2025 Oct 13 - 19 , 2025 Oct 14 - 20 , 2025 Oct 15 - 21 , 2025 Oct 16 - 22 , 2025 Oct 17 - 23 , 2025 Oct 18 - 24 , 2025 Oct 19 - 25 , 2025 Oct 20 - 26 , 2025 Oct 21 - 27 , 2025 Oct 22 - 28 , 2025 Oct 23 - 29 , 2025 Oct 24 - 30 , 2025 Oct 25 - 31 , 2025 Oct 26 - Nov 1 , 2025 Oct 27 - Nov 2 , 2025 Oct 28 - Nov 3 , 2025 Oct 29 - Nov 4 , 2025 Oct 30 - Nov 5 , 2025 Oct 31 - Nov 6 , 2025 Nov 1 - 7 , 2025 Nov 2 - 8 , 2025 Nov 3 - 9 , 2025 Nov 4 - 10 , 2025 Nov 5 - 11 , 2025 Nov 6 - 12 , 2025 Nov 7 - 13 , 2025 Nov 8 - 14 , 2025 Nov 9 - 15 , 2025 Nov 10 - 16 , 2025 Nov 11 - 17 , 2025 Nov 12 - 18 , 2025 Nov 13 - 19 , 2025 Nov 14 - 20 , 2025 Nov 15 - 21 , 2025 Nov 16 - 22 , 2025 Nov 17 - 23 , 2025 Nov 18 - 24 , 2025 Nov 19 - 25 , 2025 Nov 20 - 26 , 2025 Nov 21 - 27 , 2025 Nov 22 - 28 , 2025 Nov 23 - 29 , 2025 Nov 24 - 30 , 2025 Nov 25 - Dec 1 , 2025 Nov 26 - Dec 2 , 2025 Nov 27 - Dec 3 , 2025 Nov 28 - Dec 4 , 2025 Nov 29 - Dec 5 , 2025 Nov 30 - Dec 6 , 2025 Dec 1 - 7 , 2025 Dec 2 - 8 , 2025 Dec 3 - 9 , 2025 Dec 4 - 10 , 2025 Dec 5 - 11 , 2025 Dec 6 - 12 , 2025 Dec 7 - 13 , 2025 Dec 8 - 14 , 2025 Dec 9 - 15 , 2025 Dec 10 - 16 , 2025 Dec 11 - 17 , 2025 Dec 12 - 18 , 2025 Dec 13 - 19 , 2025 Dec 14 - 20 , 2025 Dec 15 - 21 , 2025 Dec 16 - 22 , 2025 Dec 17 - 23 , 2025 Dec 18 - 24 , 2025 Dec 19 - 25 , 2025 Dec 20 - 26 , 2025 Dec 21 - 27 , 2025 Dec 22 - 28 , 2025 Dec 23 - 29 , 2025 Dec 24 - 30 , 2025 Dec 25 - 31 , 2025 Dec 26 - Jan 1 , 2025 Dec 27 - Jan 2 , 2025 Dec 28 - Jan 3 , 2025 Dec 29 - Jan 4 , 2025 Dec 30 - Jan 5 , 2025 Dec 31 - Jan 6 , 2025 Jan 1 - 7 , 2026 Jan 2 - 8 , 2026 Jan 3 - 9 , 2026 Jan 4 - 10 , 2026 Jan 5 - 11 , 2026 Jan 6 - 12 , 2026 Jan 7 - 13 , 2026 Jan 8 - 14 , 2026 Jan 9 - 15 , 2026 Jan 10 - 16 , 2026 Jan 11 - 17 , 2026 Jan 12 - 18 , 2026 Jan 13 - 19 , 2026 Jan 14 - 20 , 2026 Jan 15 - 21 , 2026 Jan 16 - 22 , 2026 Jan 17 - 23 , 2026 Jan 18 - 24 , 2026 Jan 19 - 25 , 2026 Jan 20 - 26 , 2026 Jan 21 - 27 , 2026 Jan 22 - 28 , 2026 Jan 23 - 29 , 2026 Jan 24 - 30 , 2026 Jan 25 - 31 , 2026 Jan 26 - Feb 1 , 2026 Jan 27 - Feb 2 , 2026 Jan 28 - Feb 3 , 2026 Jan 29 - Feb 4 , 2026 Jan 30 - Feb 5 , 2026 Jan 31 - Feb 6 , 2026 Feb 1 - 7 , 2026 Feb 2 - 8 , 2026 Feb 3 - 9 , 2026 Feb 4 - 10 , 2026 Feb 5 - 11 , 2026 Feb 6 - 12 , 2026 Feb 7 - 13 , 2026 Feb 8 - 14 , 2026 Feb 9 - 15 , 2026 Feb 10 - 16 , 2026 Feb 11 - 17 , 2026 Feb 12 - 18 , 2026 Feb 13 - 19 , 2026 Feb 14 - 20 , 2026 Feb 15 - 21 , 2026 Feb 16 - 22 , 2026 Feb 17 - 23 , 2026 Feb 18 - 24 , 2026 Feb 19 - 25 , 2026 Feb 20 - 26 , 2026 Feb 21 - 27 , 2026 Feb 22 - 28 , 2026 Feb 23 - Mar 1 , 2026 Feb 24 - Mar 2 , 2026 Feb 25 - Mar 3 , 2026 Feb 26 - Mar 4 , 2026 Feb 27 - Mar 5 , 2026 Feb 28 - Mar 6 , 2026 Mar 1 - 7 , 2026 Mar 2 - 8 , 2026 Mar 3 - 9 , 2026 Mar 4 - 10 , 2026 Mar 5 - 11 , 2026 Mar 6 - 12 , 2026 Mar 7 - 13 , 2026 Mar 8 - 14 , 2026 Mar 9 - 15 , 2026 Mar 10 - 16 , 2026 Mar 11 - 17 , 2026 Mar 12 - 18 , 2026 Mar 13 - 19 , 2026 Mar 14 - 20 , 2026 Mar 15 - 21 , 2026 Mar 16 - 22 , 2026 Mar 17 - 23 , 2026 Mar 18 - 24 , 2026 Mar 19 - 25 , 2026 Mar 20 - 26 , 2026 Mar 21 - 27 , 2026 Mar 22 - 28 , 2026 Mar 23 - 29 , 2026 Mar 24 - 30 , 2026 Mar 25 - 31 , 2026 Mar 26 - Apr 1 , 2026 Mar 27 - Apr 2 , 2026 Mar 28 - Apr 3 , 2026 Mar 29 - Apr 4 , 2026 Mar 30 - Apr 5 , 2026 Mar 31 - Apr 6 , 2026 Apr 1 - 7 , 2026 Apr 2 - 8 , 2026 Apr 3 - 9 , 2026 Apr 4 - 10 , 2026 Apr 5 - 11 , 2026 Apr 6 - 12 , 2026 Apr 7 - 13 , 2026 Apr 8 - 14 , 2026 Apr 9 - 15 , 2026 Apr 10 - 16 , 2026 Apr 11 - 17 , 2026 Apr 12 - 18 , 2026 Apr 13 - 19 , 2026 Apr 14 - 20 , 2026 Apr 15 - 21 , 2026 Apr 16 - 22 , 2026 Apr 17 - 23 , 2026 Apr 18 - 24 , 2026 Apr 19 - 25 , 2026 Apr 20 - 26 , 2026 Apr 21 - 27 , 2026 Apr 22 - 28 , 2026 Apr 23 - 29 , 2026 Apr 24 - 30 , 2026 Apr 25 - May 1 , 2026 Apr 26 - May 2 , 2026 Apr 27 - May 3 , 2026 Apr 28 - May 4 , 2026 Apr 29 - May 5 , 2026 Apr 30 - May 6 , 2026 May 1 - 7 , 2026 May 2 - 8 , 2026 May 3 - 9 , 2026 May 4 - 10 , 2026 May 5 - 11 , 2026 May 6 - 12 , 2026 May 7 - 13 , 2026 May 8 - 14 , 2026 May 9 - 15 , 2026 May 10 - 16 , 2026 May 11 - 17 , 2026 May 12 - 18 , 2026 May 13 - 19 , 2026 May 14 - 20 , 2026 May 15 - 21 , 2026 May 16 - 22 , 2026 May 17 - 23 , 2026 May 18 - 24 , 2026 May 19 - 25 , 2026 May 20 - 26 , 2026 May 21 - 27 , 2026 May 22 - 28 , 2026 May 23 - 29 , 2026 May 24 - 30 , 2026 May 25 - 31 , 2026 May 26 - Jun 1 , 2026 May 27 - Jun 2 , 2026 May 28 - Jun 3 , 2026 May 29 - Jun 4 , 2026 May 30 - Jun 5 , 2026 May 31 - Jun 6 , 2026 Jun 1 - 7 , 2026 Jun 2 - 8 , 2026 Jun 3 - 9 , 2026 Jun 4 - 10 , 2026 Jun 5 - 11 , 2026 Jun 6 - 12 , 2026 Jun 7 - 13 , 2026 Jun 8 - 14 , 2026 Jun 9 - 15 , 2026 Jun 10 - 16 , 2026 Jun 11 - 17 , 2026 Jun 12 - 18 , 2026 Jun 13 - 19 , 2026 Jun 14 - 20 , 2026 Jun 15 - 21 , 2026 Jun 16 - 22 , 2026 Jun 17 - 23 , 2026 Jun 18 - 24 , 2026 Jun 19 - 25 , 2026 Jun 20 - 26 , 2026 Jun 21 - 27 , 2026 Jun 22 - 28 , 2026 Jun 23 - 29 , 2026 Jun 24 - 30 , 2026 Jun 25 - Jul 1 , 2026 Jun 26 - Jul 2 , 2026 Jun 27 - Jul 3 , 2026 Jun 28 - Jul 4 , 2026 Jun 29 - Jul 5 , 2026 Jun 30 - Jul 6 , 2026 Jul 1 - 7 , 2026 Jul 2 - 8 , 2026 Jul 3 - 9 , 2026 Jul 4 - 10 , 2026 Jul 5 - 11 , 2026 Jul 6 - 12 , 2026 Jul 7 - 13 , 2026 Jul 8 - 14 , 2026 Jul 9 - 15 , 2026 Jul 10 - 16 , 2026 Jul 11 - 17 , 2026 Jul 12 - 18 , 2026 Jul 13 - 19 , 2026 Jul 14 - 20 , 2026 Jul 15 - 21 , 2026 Jul 16 - 22 , 2026 Jul 17 - 23 , 2026 Jul 18 - 24 , 2026 Jul 19 - 25 , 2026 Jul 20 - 26 , 2026 Jul 21 - 27 , 2026 Jul 22 - 28 , 2026 Jul 23 - 29 , 2026 Jul 24 - 30 , 2026 Jul 25 - 31 , 2026 Jul 26 - Aug 1 , 2026 Jul 27 - Aug 2 , 2026 Jul 28 - Aug 3 , 2026 Jul 29 - Aug 4 , 2026 Jul 30 - Aug 5 , 2026 Jul 31 - Aug 6 , 2026 Aug 1 - 7 , 2026 Aug 2 - 8 , 2026 Aug 3 - 9 , 2026 Aug 4 - 10 , 2026 Aug 5 - 11 , 2026 Aug 6 - 12 , 2026 Aug 7 - 13 , 2026 Aug 8 - 14 , 2026 Aug 9 - 15 , 2026 Aug 10 - 16 , 2026 Aug 11 - 17 , 2026 Aug 12 - 18 , 2026 Aug 13 - 19 , 2026 Aug 14 - 20 , 2026 Aug 15 - 21 , 2026 Aug 16 - 22 , 2026 Aug 17 - 23 , 2026 Aug 18 - 24 , 2026 Aug 19 - 25 , 2026 Aug 20 - 26 , 2026 Aug 21 - 27 , 2026 Aug 22 - 28 , 2026 Aug 23 - 29 , 2026 Aug 24 - 30 , 2026 Aug 25 - 31 , 2026 Aug 26 - Sep 1 , 2026 Aug 27 - Sep 2 , 2026 Aug 28 - Sep 3 , 2026 Aug 29 - Sep 4 , 2026 Aug 30 - Sep 5 , 2026 Aug 31 - Sep 6 , 2026 Sep 1 - 7 , 2026 Sep 2 - 8 , 2026 Sep 3 - 9 , 2026 Sep 4 - 10 , 2026 Sep 5 - 11 , 2026 Sep 6 - 12 , 2026 Sep 7 - 13 , 2026 Sep 8 - 14 , 2026 Sep 9 - 15 , 2026 Sep 10 - 16 , 2026 Sep 11 - 17 , 2026 Sep 12 - 18 , 2026 Sep 13 - 19 , 2026 Sep 14 - 20 , 2026 Sep 15 - 21 , 2026 Sep 16 - 22 , 2026 Sep 17 - 23 , 2026 Sep 18 - 24 , 2026 Sep 19 - 25 , 2026 Sep 20 - 26 , 2026 Sep 21 - 27 , 2026 Sep 22 - 28 , 2026 Sep 23 - 29 , 2026 Sep 24 - 30 , 2026 Sep 25 - Oct 1 , 2026 Sep 26 - Oct 2 , 2026 Sep 27 - Oct 3 , 2026 Sep 28 - Oct 4 , 2026 Sep 29 - Oct 5 , 2026 Sep 30 - Oct 6 , 2026 Oct 1 - 7 , 2026 Oct 2 - 8 , 2026 Oct 3 - 9 , 2026 Oct 4 - 10 , 2026 Oct 5 - 11 , 2026 Oct 6 - 12 , 2026 Oct 7 - 13 , 2026 Oct 8 - 14 , 2026 Oct 9 - 15 , 2026 Oct 10 - 16 , 2026 Oct 11 - 17 , 2026 Oct 12 - 18 , 2026 Oct 13 - 19 , 2026 Oct 14 - 20 , 2026 Oct 15 - 21 , 2026 Oct 16 - 22 , 2026 Oct 17 - 23 , 2026 Oct 18 - 24 , 2026 Oct 19 - 25 , 2026 Oct 20 - 26 , 2026 Oct 21 - 27 , 2026 Oct 22 - 28 , 2026 Oct 23 - 29 , 2026 Oct 24 - 30 , 2026 Oct 25 - 31 , 2026 Oct 26 - Nov 1 , 2026 Oct 27 - Nov 2 , 2026 Oct 28 - Nov 3 , 2026 Oct 29 - Nov 4 , 2026 Oct 30 - Nov 5 , 2026 Oct 31 - Nov 6 , 2026 Nov 1 - 7 , 2026 Nov 2 - 8 , 2026 Nov 3 - 9 , 2026 Nov 4 - 10 , 2026 Nov 5 - 11 , 2026 Nov 6 - 12 , 2026 Nov 7 - 13 , 2026 Nov 8 - 14 , 2026 Nov 9 - 15 , 2026 Nov 10 - 16 , 2026 Nov 11 - 17 , 2026 Nov 12 - 18 , 2026 Nov 13 - 19 , 2026 Nov 14 - 20 , 2026 Nov 15 - 21 , 2026 Nov 16 - 22 , 2026 Nov 17 - 23 , 2026 Nov 18 - 24 , 2026 Nov 19 - 25 , 2026 Nov 20 - 26 , 2026 Nov 21 - 27 , 2026 Nov 22 - 28 , 2026 Nov 23 - 29 , 2026 Nov 24 - 30 , 2026 Nov 25 - Dec 1 , 2026 Nov 26 - Dec 2 , 2026 Nov 27 - Dec 3 , 2026 Nov 28 - Dec 4 , 2026 Nov 29 - Dec 5 , 2026 Nov 30 - Dec 6 , 2026 Dec 1 - 7 , 2026 Dec 2 - 8 , 2026 Dec 3 - 9 , 2026 Dec 4 - 10 , 2026 Dec 5 - 11 , 2026 Dec 6 - 12 , 2026 Dec 7 - 13 , 2026 Dec 8 - 14 , 2026 Dec 9 - 15 , 2026 Dec 10 - 16 , 2026 Dec 11 - 17 , 2026 Dec 12 - 18 , 2026 Dec 13 - 19 , 2026 Dec 14 - 20 , 2026 Dec 15 - 21 , 2026 Dec 16 - 22 , 2026 Dec 17 - 23 , 2026 Dec 18 - 24 , 2026 Dec 19 - 25 , 2026 Dec 20 - 26 , 2026 Dec 21 - 27 , 2026 Dec 22 - 28 , 2026 Dec 23 - 29 , 2026 Dec 24 - 30 , 2026 Dec 25 - 31 , 2026 Dec 26 - Jan 1 , 2026 Dec 27 - Jan 2 , 2026 Dec 28 - Jan 3 , 2026 Dec 29 - Jan 4 , 2026 Dec 30 - Jan 5 , 2026 Dec 31 - Jan 6 , 2026 Jan 1 - 7 , 2027 Jan 2 - 8 , 2027 Jan 3 - 9 , 2027 Jan 4 - 10 , 2027 Jan 5 - 11 , 2027 Jan 6 - 12 , 2027 Jan 7 - 13 , 2027 Jan 8 - 14 , 2027 Jan 9 - 15 , 2027 Jan 10 - 16 , 2027 Jan 11 - 17 , 2027 Jan 12 - 18 , 2027 Jan 13 - 19 , 2027 Jan 14 - 20 , 2027 Jan 15 - 21 , 2027 Jan 16 - 22 , 2027 Jan 17 - 23 , 2027 Jan 18 - 24 , 2027 Jan 19 - 25 , 2027 Jan 20 - 26 , 2027 Jan 21 - 27 , 2027 Jan 22 - 28 , 2027 Jan 23 - 29 , 2027 Jan 24 - 30 , 2027 Jan 25 - 31 , 2027 Jan 26 - Feb 1 , 2027 Jan 27 - Feb 2 , 2027 Jan 28 - Feb 3 , 2027 Jan 29 - Feb 4 , 2027 Jan 30 - Feb 5 , 2027 Jan 31 - Feb 6 , 2027 Feb 1 - 7 , 2027 Feb 2 - 8 , 2027 Feb 3 - 9 , 2027 Feb 4 - 10 , 2027 Feb 5 - 11 , 2027 Feb 6 - 12 , 2027 Feb 7 - 13 , 2027 Feb 8 - 14 , 2027 Feb 9 - 15 , 2027 Feb 10 - 16 , 2027 Feb 11 - 17 , 2027 Feb 12 - 18 , 2027 Feb 13 - 19 , 2027 Feb 14 - 20 , 2027 Feb 15 - 21 , 2027 Feb 16 - 22 , 2027 Feb 17 - 23 , 2027 Feb 18 - 24 , 2027 Feb 19 - 25 , 2027 Feb 20 - 26 , 2027 Feb 21 - 27 , 2027 Feb 22 - 28 , 2027 Feb 23 - Mar 1 , 2027 Feb 24 - Mar 2 , 2027 Feb 25 - Mar 3 , 2027 Feb 26 - Mar 4 , 2027 Feb 27 - Mar 5 , 2027 Feb 28 - Mar 6 , 2027 Mar 1 - 7 , 2027 Mar 2 - 8 , 2027 Mar 3 - 9 , 2027 Mar 4 - 10 , 2027 Mar 5 - 11 , 2027 Mar 6 - 12 , 2027 Mar 7 - 13 , 2027 Mar 8 - 14 , 2027 Mar 9 - 15 , 2027 Mar 10 - 16 , 2027 Mar 11 - 17 , 2027 Mar 12 - 18 , 2027 Mar 13 - 19 , 2027 Mar 14 - 20 , 2027 Mar 15 - 21 , 2027 Mar 16 - 22 , 2027 Mar 17 - 23 , 2027 Mar 18 - 24 , 2027 Mar 19 - 25 , 2027 Mar 20 - 26 , 2027 Mar 21 - 27 , 2027 Mar 22 - 28 , 2027 Mar 23 - 29 , 2027 Mar 24 - 30 , 2027 Mar 25 - 31 , 2027 Mar 26 - Apr 1 , 2027 Mar 27 - Apr 2 , 2027 Mar 28 - Apr 3 , 2027 Mar 29 - Apr 4 , 2027 Mar 30 - Apr 5 , 2027 Mar 31 - Apr 6 , 2027 Apr 1 - 7 , 2027 Apr 2 - 8 , 2027 Apr 3 - 9 , 2027 Apr 4 - 10 , 2027 Apr 5 - 11 , 2027 Apr 6 - 12 , 2027 Apr 7 - 13 , 2027 Apr 8 - 14 , 2027 Apr 9 - 15 , 2027 Apr 10 - 16 , 2027 Apr 11 - 17 , 2027 Apr 12 - 18 , 2027 Apr 13 - 19 , 2027 Apr 14 - 20 , 2027 Apr 15 - 21 , 2027 Apr 16 - 22 , 2027 Apr 17 - 23 , 2027 Apr 18 - 24 , 2027 Apr 19 - 25 , 2027 Apr 20 - 26 , 2027 Apr 21 - 27 , 2027 Apr 22 - 28 , 2027 Apr 23 - 29 , 2027 Apr 24 - 30 , 2027 Apr 25 - May 1 , 2027 Apr 26 - May 2 , 2027 Apr 27 - May 3 , 2027 Apr 28 - May 4 , 2027 Apr 29 - May 5 , 2027 Apr 30 - May 6 , 2027 May 1 - 7 , 2027 May 2 - 8 , 2027 May 3 - 9 , 2027 May 4 - 10 , 2027 May 5 - 11 , 2027 May 6 - 12 , 2027 May 7 - 13 , 2027 May 8 - 14 , 2027 May 9 - 15 , 2027 May 10 - 16 , 2027 May 11 - 17 , 2027 May 12 - 18 , 2027 May 13 - 19 , 2027 May 14 - 20 , 2027 May 15 - 21 , 2027 May 16 - 22 , 2027 May 17 - 23 , 2027 May 18 - 24 , 2027 May 19 - 25 , 2027 May 20 - 26 , 2027 May 21 - 27 , 2027 May 22 - 28 , 2027 May 23 - 29 , 2027 May 24 - 30 , 2027 May 25 - 31 , 2027 May 26 - Jun 1 , 2027 May 27 - Jun 2 , 2027 May 28 - Jun 3 , 2027 May 29 - Jun 4 , 2027 May 30 - Jun 5 , 2027 May 31 - Jun 6 , 2027 Jun 1 - 7 , 2027 Jun 2 - 8 , 2027 Jun 3 - 9 , 2027 Jun 4 - 10 , 2027 Jun 5 - 11 , 2027 Jun 6 - 12 , 2027 Jun 7 - 13 , 2027 Jun 8 - 14 , 2027 Jun 9 - 15 , 2027 Jun 10 - 16 , 2027 Jun 11 - 17 , 2027 Jun 12 - 18 , 2027 Jun 13 - 19 , 2027 Jun 14 - 20 , 2027 Jun 15 - 21 , 2027 Jun 16 - 22 , 2027 Jun 17 - 23 , 2027 Jun 18 - 24 , 2027 Jun 19 - 25 , 2027

Understanding Champions League Fixtures

The UEFA Champions League is an annual football competition for the top clubs in Europe. It features the best teams from various domestic leagues across the continent. The tournament consists of several stages, including a group stage, knockout rounds, and a final.

Following the group stage, the tournament escalates with the Round of 16, followed by quarterfinals and semifinals, as teams vie for a coveted place in the ultimate decider

Selection of Champions League Teams

The process of selecting teams for the UEFA Champions League involves a combination of factors that showcase the strength and competitiveness of clubs across Europe. Primarily, teams earn qualification based on their performance in domestic leagues. The top-performing clubs from the most prestigious leagues secure direct entry into the Champions League. Additionally, the previous season’s Champions League winner secures an automatic spot to defend their title.

Cup winners also earn qualification, providing an opportunity for teams to showcase their prowess on a continental stage. Furthermore, for leagues with playoff systems, teams finishing in high positions may compete in qualifying rounds to secure a place in the group stage. UEFA’s Fair Play ranking system can also reward teams with exceptional conduct on and off the field with additional spots. This intricate process ensures that the UEFA Champions League brings together the best and most deserving teams to compete for the ultimate glory in European club football.

Uncover Exclusive Picks & Predictions From Our Experts.

Before Betting on the UCL Matchups

When considering betting on European tournaments like the Champions League matchups, there are several crucial factors to consider. Firstly, the possibility of a draw adds an additional dimension to the betting options, expanding beyond traditional two-way moneyline bets. Goal-lines, match and team totals, and three-way moneylines are common betting lines to explore.

In the Champions League teams from different countries may have limited head-to-head history, making it challenging to gauge their performance against each other. However, analyzing their preferred style of play, the quality of their roster, and the experience of their manager can provide valuable insights.

While blowout victories can occur during the Group Stage, the competition becomes tighter as it progresses. It’s important to note that Europa League odds typically focus on the first 90 minutes of play, disregarding any extra time or penalties that may be required in the knockout stages.

When engaging in soccer betting, it’s essential to examine play styles, historical matchups, as well as factors such as yellow and red card suspensions, injuries, and a team’s recent form across all competitions. Additionally, a team’s record concerning the goal line or team total can offer valuable information for making informed betting decisions.

Another critical aspect to consider for Champions League final betting is that the match always takes place at a neutral stadium. This neutral venue adds an element of unpredictability and can impact the dynamics and performance of both teams.

Summary

The UEFA Champions League stands as the pinnacle of European club football, offering enthralling matchups that captivate global audiences. From historic moments to epic comebacks, the tournament’s rich history is filled with unforgettable encounters that showcase the best of the beautiful game.

Season after season, clubs such as Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, and Liverpool strive for glory in the Champions League. With qualification at stake, these top-notch teams vie for silverware, aiming to etch their names in the annals of European football and secure a coveted spot in the prestigious tournament.

The Champions League fixtures and matchups bring together the crème de la crème of European football, providing a platform for players and clubs to leave an indelible mark on the sport. The tournament’s allure lies in its ability to ignite passion and unite fans in their shared love for the game, making it an unmissable spectacle year after year.

Champions League Matchups FAQs

Who won the Champions League 2023?

Manchester City wins Champions League for first time, beating Inter Milan 1-0 in tense Istanbul final.

How are teams selected for the UEFA Champions League?

Teams are selected based on their performance in domestic leagues, with top-performing clubs securing direct entry. Cup winners and teams in high league positions may also earn qualification through playoffs or additional spots awarded through UEFA’s Fair Play ranking system.

How many fixtures and matchups are there in the Champions League?

Including the qualifying rounds, there are over 200 Champions League fixtures and matchups each season. Teams play six Group Stage games in a double round-robin format before advancing to the knockout stage.

What factors should be considered before betting on Champions League matchups?

Important factors include play styles, historical matchups, yellow and red card suspensions, injuries, team form, and records related to the goal line or team total. These factors provide valuable insights for making informed betting decisions.
Back to top button

pointspreads

WHO WILL WIN?

NBA Finals
dallas mavericks
Dallas Mavericks
Boston Celtics
Boston Celtics
Sunday, June 23, 2024
50%
50%
Stanley Cup
edmonton oilers
Edmonton Oilers
Florida Panthers
Florida Panthers
Sunday, June 23, 2024
50%
50%
Submit your vote and view the results
Hey Again

vote all you can

pointspreads

PS-email

PS-email

pointspreads

pointspreads-email

Bet like a PRO!

pointspreads-email

Subscribe now and get Weekly Expert Free Picks